Hvor er et footer link?

Footer links, er links placeret i bunden af en hjemmeside. Ofte vil footeren være gennemgående for hele sitet og disse links vil derfor også gå igen på alle siderne. Der kan give nogle udfordringer, bland andet opstår der også et stort antal links, med enslydende ankertekster. Forestil dig så, at hjemmesiden har 50 sider, hvor der på hver enkelt sider er 25 links. Så vil der være 50 sider med ens ankertekster. Forestil dig dette på en webshop med 5000 sider.

Google Penguin opdateringen har sat fokus på brugen af den interne linkning og også her, har der været meget skriveri omkring Footer links. Der er delte meninger omkring dette, og jeg vil her udelade min mening omkring footer links, nogle mener at det er direkte skadeligt for SEO, at gøre brug af footer links. Andre mener at footer links ikke længere har den store betydning for SEO og at Google selv er blevet meget bedre til at vurdere, at der er tale om footer links.

Men helt generelt, så skal der selvfølgelig ikke listes 200 sider i footeren, men udelukkende for at gøre vigtig information let tilgængeligt.

Du skal være opmærksom på, at desto flere links der er i footeren, desto flere ankertekster vil der være med samme ordlyd.

Hvilke værktøj benyttes til seo? – Nogle af de mest kendte er:

Screaming Frog

SEMRUSH

AHREFS

ekspert til seo

Fandt du hvad du søgte?

Var det ikke lige denne information du manglede eller har du bare behov for at vide yderligere omkring SEO, så smid mig en mail.

Kontak Dan Vester