CTR er en forkortelse af Click Through Rate og giver et overblik over, antallet af personer, som klikker på dit resultat, frem for andre resultater i SERP (søgeresultater). CTR angives i procent

Normalt vil der være højest CTR på de højeste placeringer. Dvs. placering nr. 1 har den bedste CTR. Der er selvfølgelig, som i så mange andre tilfælde, også undtagelser her.

CTR udregning

Antal klik divideret med antallet af visninger = CTR

Et eksempel på en udregning kunne være:
Dit søgeresultat vises 100 gange på google og dermed er der potentielt 100 brugere, som kunne besøge din hjemmeside, men kun 8 af disse brugere klikker sig videre til din hjemmeside. Derfor bliver 8/100 = CTR 8%

Ved at optimere Titler og Metabeskrivelser, kan du ofte opnå en bedre CTR.

CTR

Skriv et svar